Provětrávané fasády

To není jen extrémně strmá střecha, plechové fasády mají primárně jiné určení. Nejdůležitější je estetická funkce - plechové fasády jsou prestižní vizitkou stavebníka i architekta. Fasádní systémy slouží k ochraně budovy před atmosférickými srážkami a je možno jej spojit i se zateplením budovy. V moderní architektuře přebírá plechový fasádní plášť provedený na celku, nebo v kombinaci s jinými materiály funkci plastické fasádní výzdoby historických slohů. Široká paleta možností, které kovové plechy nabízí sahá od sjednocení různých objemů stavby fasádou s pravidelným členěním až k nahrazení funkce rivalitu- zdůraznění důležitého prvku budovy (například vchodu).

Galerie referencí