Termokamera

26. 2. 2014

Infračervená termografie je vědní obor, který se zabývá analýzou rozložení teplotního pole na povrchu tělesa a to bezkontaktním způsobem.

Úkolem termografie je analýza infračervené energie vyzařované tělesem. Termografickým měřicím systémem lze zobrazit teplotní pole měřeného objektu, ale pouze na jeho povrchu. Obor termografie se v širším měřítku rozvinul společně s rozšířením infračervených kamer, pro které se obecně vžilo slovo termovizní kamera, resp. termovize.

Termografií Vám zjistíme úniky tepla a chyby ve skladbě konstrukcí, jejichž odstraněním ušetříte náklady na vytápění a předejdete srážením vzdušné vlhkosti v interiéru a následnému vzniku plísní.

Další Využití
  • hledání úniků tepla z budov
  • sledování elektrických vedení a jejich poškození
  • určení poruchy vyhledáním nehomogenit teplotního pole
  • měření rozložení teploty pro účely vědy a výzkumu

 

 

Zpět