ROZDĚLENÍ DŘEVOSTAVEB

15. 6. 2015

Orientujte se v typech dřevostaveb. Ne všechny dřevostavby jsou pro Vás a Vaši peněženku ideálním řešením. Představte si, že jsou i dřevostavby, které skoro neobsahují dřevo ....

Není dřevo jako dřevo

Co si představit pod pojmem DŘEVOSTAVBA? Jak již název napovídá, jedná se o STAVBU ze DŘEVA. Je to stavba, která má jako hlavní konstrukční prvek dřevo. Neznamená to tedy, že nutně musíte mít celou stěnu ze dřeva, ale stačí její nosná část. Je to právě ten typ staveb, který má dřevěnou pouze kostru a zbytek stěn je výplňový materiál mezi dvěma deskami (hobliny, piliny, sláma, papír apod.) Tyto konstrukce patří do řádu DŘEVOSTAVEB, ale obsahují minimum dřeva. Jsou to zejména:

Rámové stavby

Stavby, u kterých je nosná konstrukce tvořená dřevěnou tyčovou kostrou z řeziva a z pláště stabilizujícího nosnou kostru sestavena do obdélníkového rámu. Tyčová nosná kostra slouží k přenášení svislého zatížení ze střechy a mezipatrových stropů, zatímco pláště z desek na bázi dřeva přenášejí vodorovná zatížení vznikající účinkem větru a výztužných sil. 

Skeletové stavby

Dřevěné skeletové stavby se vyvinuly z hrázděných staveb a jsou jedním z nejstarších druhů konstrukce, dnes často označovaných jako „historický skelet". Charakteristikou skeletové stavby je nosná konstrukce z prutových prvků vytvořena v určité modulové síti. Tato konstrukce je doplněna plošnými konstrukčními prvky, které jsou nezávislé na nosné konstrukci a uzavírají vnitřní prostor.

"Panelové" stavby

Panelové v uvozovkách proto, jelikož tyto panely dorazí na stavbu jako panel a vytvářejí iluzi masivního panelu, ale po jejich rozříznutí byste okamžitě viděli, kolik dřeva opravdu obsahují. Většinou jsou to panely montované mimo stavbu a jsou plněny nejrůznějšími typy izolačních materiálů. V horších případech i materiály, ze kterých byste domeček nechtěli.

 

Na výše zmíněných konstrukcích není nic špatného, naopak, jsou to velice užitečné konstrukce a v cizině hojně používané. Jejich cena se tam však pohybuje o dost níže. U nás je bohužel v dnešní době po těchto domech veliká poptávka, jelikož je firmy nabízejí o pár procent levněji než stavby zděné, rozdíl v kvalitě je však markantní. Je tedy na každém z nás, do čeho své finance investuje a jakou kvalitu za ně dostane.

 

Nyní se pojďme podívat na DŘEVOSTAVBY, které obsahují minimálně 90% dřeva.

Masivní dřevostavby

a)       srubové stavby

Jedná se o nejstarší typ konstrukce dřevostaveb.

Tradiční srubová stavba patří především do horského regionu, a vyžaduje odborníky, kteří jsou schopni takové stavby konstrukčně správně postavit. Nevýhodou této stavby je použití celých kmenů stromu a tím je její cena značně vyšší.

Novodobé masivní stavby, u kterých je nosná konstrukce stěny tvořena vrstvou masivního dřeva, nemusí být jenom stavby srubové. Stále častěji se objevují systémy, ve kterých jsou vytvářeny masivní bloky pro nosné konstrukce stěn a stropů vrstvením nebo skládáním z jednotlivých přířezů.

 

b)       masivní dřevěné panely

Hlavní část nosného systému masivních staveb se skládá z nosného jádra, které je vytvořeno z masivního dřeva nebo desek na bázi dřeva. Používá se výlučně jako plošně působící nosný systém. K přenosu zatížení proto dochází výztužnými tabulemi. Dalším společným znakem konstrukcí v rámci dřevěných masivních staveb je, že izolace se osazuje na nosnou konstrukci zvenku, tj. jako vnější izolační systém.

-          masivní dřevěné konstrukční prvky odebírají vlhkost ze vzduchu místnosti, tuto vážou a v suchých obdobích ji opět odevzdávají.

-          příčně nebo křížově slepené systémy jsou vysoce rozměrově stabilní

-          účinný přenos vysokých zatížení

-          celé plochy mají daleko méně tepelných mostů, než konstrukce rámové

-          nejrychlejší montáž dřevostaveb

-          vše se vyrábí na zakázku mimo stavbu, poté se konstrukce složí na základové desce

-          Jedná se o nejmodernější výstavbu dřevostaveb

Naše společnost používá jako hlavní konstrukční systém masivní dřevěné panely vytvořené ze tří (případně pěti) vrstev vzájemně kolmo orientovaných hoblovaných prken  tl. 27 mm a šířky  100 – 170 mm. Vrstvy prken jsou vzájemně propojeny vruty rozmístěnými v pravidelném rastru. Okraje panelů jsou opatřeny páskami, které panel chrání před povětrnostními vlivy a zároveň umožňují vzduchotěsné provedení vzájemných styků panelů.Panely jsou určené pro nosné i nenosné konstrukce stěn rodinných, bytových a občanských staveb ale i pro realizaci nástaveb a přístaveb ke stávajícím objektům.

VÝHODY tohoto panelu:

•       Vysoká variabilita řešení a použití

•       Panely jsou opracované na CNC obráběcím s přesnými spoji a otvory

•       Sestavení nosné konstrukce stavby  v několika dnech

•       Výroba panelů je v ČR

•       Úspora vnitřního obytného prostoru (až 10 m2)

•       Statická únosnost

•       Vzduchotěsnost konstrukce

S podrobnějším vysvětlením, technickým řešením a všemi výhodami, Vás rádi seznámíme při osobní schůzce, nebo při návštěvě vzorového domu.

Zpět